Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 
 

 

 

 

1. มันเส้น (Tapioca Chip)
ได้จากการนำหัวมันสำปะหลังสดหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปตากแดดบนลานซีเมนต์ 2 - 3 วัน ให้แห้ง

มันเส้นสะอาด
แป้ง (Polarimetric) 70-75 เปอร์เซ็นต์
โปรตีน 2 เปอร์เซ็นต์
ความชื้น 11 เปอร์เซ็นต์
เยื่อใย 2 เปอร์เซ็นต์
ดินทราย 1 เปอร์เซ็นต์
ฝุ่นผง 0 เปอร์เซ็นต์
ไม่มีเชื้อรา และยาฆ่าแมลง -

การใช้ประโยชน์จากมันเส้น
- อุตสาหกรรมอาหารสัตว์

มันเส้น เป็นอาหารที่เพิ่มพลังงานช่วยให้สัตว์เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี มีการนำมันเส้นไปใช้ผลิตอาหารสัตว์กันอย่างแพร่หลายเพื่อทดแทนธัญพืชอื่นที่ให้พลังงาน เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวสาลี เพราะเมื่อเทียบในด้านราคาและการให้พลังงานแล้ว มันเส้นจะมีราคาต่ำกว่า

ข้อดีของการใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์

1. มันเส้น ประกอบด้วยแป้ง สัตว์กระเพาะเดี่ยวและสัตว์ปีกย่อยได้ง่ายกว่าข้าวโพดเมล็ดและข้าวฟ่างเมล็ด และเป็นแหล่งแป้งและน้ำตาลที่ดีในการเร่งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในกระเพาะหมักของโค-กระบือ
2. มันเส้น มีการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราโดยเฉพาะอะฟลาทอกซินน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับข้าวโพดเมล็ด
3. มันเส้น มีความน่ากินสูงเมื่อใช้ผสมอาหารโค-กระบือ
4.ในมันเส้นมักพบจุลินทรีย์กลุ่มแลคโตบาซิลลัสและยีสต์ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวสัตว์ ช่วยให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพดี
5. มันสำปะหลังเส้นหรือมันเส้น และสามารถใช้ทดแทนวัตถุดิบธัญพืช เช่น ข้าวโพดเมล็ด ข้าวฟ่างเมล็ด ปลายข้าว ซึ่งเป็นวัตถุดิบประเภทพลังงาน หรือแป้งเช่นเดียวกันได้อย่างเต็มที่ในสูตรอาหารสัตว์ทุกชนิด
6. มันเส้น เป็นวัตถุดิบที่ไม่มีการตัดต่อทางพันธุกรรม ดังนั้นการใช้มันเส้นในการผลิตสัตว์เพื่อการส่งออก จึงไม่เป็นข้อกีดกันทางการค้าในประเทศที่ต่อต้าน GMOs
7.ใบมันสำปะหลังรวมทั้งก้านใบ และยอดมันสำปะหลังเมื่อนำมาผึ่งแดดให้แห้งสามารถใช้เป็นวัตถุดิบแหล่งโปรตีนและเป็นแหล่งสารสีที่ดี

  Next มันป่น


Lee Seng Huat Co.,Ltd. 6 SAKORN THANAKORN TAWANTOK, NONGPAKLONG,MUANG,NAKORNPATHOM 73000,THAILAND
TEL:(+6661)596-9599,(+6634)100-612,EMAIL:info@leesenghuat.com
Copyright @ 2010 Lee Seng Huat Co.,Ltd.